etusivu tuotteet uutiset tuotetuki verkkokauppa oma_lehti

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 31.5.2006

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
Oulun Infokartta Oy (Infokartta Oy)

Yhteystiedot:
Kauppurienkatu 33
90100 Oulu
faksi: (08) 323 0001

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi:
Pauli Suikka

Yhteystiedot:
Kauppurienkatu 33
90100 Oulu
Sähköposti: etunimi.sukunimi@infokartta.fi

3. Rekisterin nimi

EasyGO asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja INFOKARTAN oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä verkkopalveluiden toteuttaminen, tutkimustoiminta sekä asiakkaan suostumuksella suoramarkkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan osoite- ja muut yhteystiedot, asiakkaan asiakashistoria, kielto suorittaa suoramarkkinointia, tunnistustiedot (käyttäjätunnus/salasana), lisenssitiedot, henkilötunnus ja puhelimen imei-tunnistetiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

- Verkkopalveluiden Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot

- Puhelimen lähettämät tunnistetiedot (imei, käyttäjätunnus, lisenssitiedot)

- Palvelun antamisen, ylläpidon ja asiakaspalveluyhteydenottojen yhteydessä muodostuneet tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön edellyttämissä ja sallimissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. INFOKARTAN tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten salauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

© Infokartta Oy :: Site design by WAF-solutions